Rozdzielacze sekcyjne (składane) ręczne.

Rozdzielacze sekcyjne (składane) ręczne.

Rozdzielacze sekcyjne składane z sekcji wlotowej, kierunkowych, pośrednich i końcowej. Sterowane dźwignią ,joystickiem, linkami, pneumatycznie lub hydraulicznie, typu PC 70, PC 100, z dzielnikiem przepływu FD, pośrednią sekcją zasilającą IM, sterowaniem pneumatycznym P albo hydraulicznym H2.