Napęd główny serii 4XXX

Napęd główny serii 4XXX

NAPĘD GŁÓWNY - parametry

NAPĘD GŁÓWNY - instrukcja

Napędy serii 4XXX to nowe pokolenie inteligetnych tyrystorowych napędów, opracowanych na bazie najnowszych technologii (DSP/CLPD) i zapewniających czterokwadratowe sterowanie prędkoscią silnika. Wszystkie tryby pracy napędu ustawia się za pomocą  odpowiednich parametrów.

Napędy serii 4XXX są absolutnie uniwerslane i mogą być zastosowane w każdej maszynie o bardzo wysokich wymogach elektrycznego układu napędowego, a równoczęśnie mają wbudowane różne funkcje i interfejs specyficzny dla napędu głównego w obrabiarkach sterowanych numerycznie (CNC) do metalu. Posiadają rozbudowany interfejs zapewniający dużą wariantowość spełniającą potrzeby użytkownika.

Podstawowe dane napędów głównych serii 4XXX:

  • Orientacja i pozycjonowanie wrzeciona,
  • Współparaca z silnikami do napędu wrzeciona oraz osi z niezależnym wzbudzeniem,
  • Współpraca z komputerem lub dedykowanym terminalem,
  • Diagnostyka silnika - napędu - przetwornika,
  • Sterowanie analogowe ± 10V albo + 10V oraz komendy FRD RV STOP,
  • Przetwornica cyfrowo - analogowa,
  • Współpraca z kółkiem ręcznym,
  • Tachoprądnica albo przetwornik obrotowo impulsowy.

Parametry napędu można umownie podzielić na jedenaście grup:

Grupa 1 – parametry odczytywane – do obserwacji pracy

Pokazują wartości zmiennych wewnętrznych, sygnałów sterujących, sygnałów od i do silnika. W tej grupie są parametry prądu wzbudzenia, prądu twornika, prędkości obrotowej napięcia na tworniku, stan wejść i wyjść cyfrowych oraz odchyłki i alarmy. Tych wielkości nie można zmieniać tylko obserwować.

Grupa 2 – parametry napędu

Określają tryb pracy napędu, wybór sprzężenia zwrotnego, prędkości i kierunku obrotów, wybór enkodera i wszystkie podstawowe charakterystyki techniczne pracy bloku siłowego.

Grupa 3 – parametry zabezpieczeń

  Określają wartości graniczne kontrolowanych zmiennych, w których praca jest bezpieczna.

Grupa 4 – parametry silnika

W tych parametrach wprowadza się podstawowe charakterystyki silnika – nominalny i maksymalny prąd oraz napięcie twornika, nominalny i minimalny prąd wzbudzenia  a także dynamiczne ograniczenie prądu twornika.

Grupa 5 – parametry regulatora prędkości

Określają współczynniki wzmocnienia, stałe czasowe i parametry adaptacji regulatoraprędkości oraz charakterystyki ramp generatora.

Grupa 6 – parametry regulatora prądu twornika

Określają współczynniki wzmocnienia, stałe czasowe i parametry adaptacji regulatora prądutwornika i amplitudy impulsów w każdej fazie prądu.

Grupa 7 – parametry regulatora ЕДС (SEM) i prądy wzbudzenia.

Parametry tej grupy określają współczynnik wzmocnienia i stałe czasowe regulatora ЕДС i prądu wzbudzenia.

Grupa 8 – parametry regulatora pozycji.

Parametry tej grupy określają wprowadzanie pozycji, korektę zadanej pozycji, zmianę pozycji, współczynnik wzmocnienia regulatora pozycji i pokazują odchyłkę przy wykonywaniu zatrzymania zorientowanego.

Grupa 9 – parametry wyjściowe

Parametry tej grupy określają poziom dla zadziałania wyjść cyfrowych i zmienne dla wyjść analogowych.

Grupa 10 – parametry terminala

Określają język współpracy z terminalem i częstotliwość odświeżania informacji na wyświetlaczu.

Grupa 11 – historia alarmów