Przełączniki obiegu

https_bulmach.com_produkty_hydraulika-silowa_rozdzielacze-hydrauliczne_134-przelaczniki-obiegu

DVS

SVV

Dane Techniczne
Temperatura otoczenia -40oC 60oC
Ciecz robocza Olej hydrauliczny
Przepływ 50 l/min
Ciśnienie pracy max 350 bar
Lepkość 15-380mm2/s
Filtracja 9 klasa wg NAS1638
Napięcie na cewce 12/24 VDC
Moc Cewki 36:29 W
Częstość przełączeń 15 000 1/h
Temperatura cewki do 180oC