Zasady działania silnika hydraulicznego

Silnik hydrauliczny

Technologia polegająca na przekształcaniu energii cieczy w energię mechaniczną umożliwia zasilenie maszyn budowlanych, rolniczych, a nawet obrabiarek. W tym celu wykorzystuje się silnik hydrauliczny, którego elementy robocze wykonują ruch obrotowy lub posuwisto-zwrotny. Niniejszy wpis przybliża zasady działania silników hydraulicznych. Zapraszamy do lektury.

 

Silniki hydrauliczne – za co odpowiadają i jakie są ich rodzaje?

Jak wspomniano na wstępie, silniki hydrauliczne są odpowiedzialne za zamianę energii cieczy na energię mechaniczną i jako element hydrauliki siłowej stanowią istotne części układów hydraulicznych. Odbierając energię z przepływającej lub wtłaczanej pod ciśnieniem cieczy, silnik ten wprawia w ruch tłok, zasilając w ten sposób cały układ.

Wśród silników hydraulicznych wyróżniamy dwie podstawowe kategorie. Pierwszą grupę stanowią silniki hydrostatyczne. W tym przypadku energia potencjalna cieczy roboczej (najczęściej zagęszczonego oleju) zamieniana jest na energię mechaniczną - ciśnienie sprawia, że element roboczy wykonuje ruch obrotowy lub posuwisty. Drugi rodzaj stanowią silniki hydrokinetyczne – tu energia kinetyczna, powstająca w wyniku przepływu cieczy, zamieniana jest na energię mechaniczną.

Warto w tym miejscu zaznaczyć, że silniki hydrauliczne mogą mieć różne konstrukcje, np. zębate lub wielotłoczkowe, łopatkowe i gerotorowe. Poszczególne urządzenia mogą ponadto różnić się parametrami momentów obrotowych i chłonności.

 

Zasady działania silników hydraulicznych

Chociaż elementy robocze silnika hydraulicznego są takie same jak w pompie hydraulicznej, to zasada jego działania stanowi odwrotność działania pompy. Ciecz krąży w zamkniętym obiegu. Po dostarczeniu do silnika ciecz jest poddawana działaniu ciśnienia, dzięki czemu wzrasta jej energia potencjalna. Strumień płynu pod dużym ciśnieniem kierowany jest na element roboczy silnika, np. wał obrotowy i wprawia go w ruch, dzięki czemu maszyna zaczyna działać, przy czym prędkość i moment obrotowy są dostosowywane do konkretnych wymogów i zastosowania. Następnie płyn wraca do miejsca, w którym jest na nowo sprężany - dzięki temu, aby uzyskać energię, nie trzeba dolewać kolejnych porcji cieczy.

Podsumowując, silniki hydrauliczne to powszechnie wykorzystywane urządzenia stosowane m.in. jako napęd pojazdów, maszyn i urządzeń w różnych sektorach przemysłu, w tym w rolnictwie oraz w branży budowlanej.