Za co odpowiada hydrauliczny dzielnik przepływu?

Dzielnik przepływu

Układy hydrauliczne składają się z wielu elementów, które odpowiadają za prawidłowe funkcjonowanie, sprawność, a także wydajność hydrauliki siłowej. W układach hydraulicznych występują zawory hydrauliczne, które pełnią różne funkcje. Do głównych rodzajów zaworów należą zawory sterujące kierunkiem przepływu, zawory sterujące ciśnieniem oraz zawory sterujące natężeniem przepływu.

Ostatnia grupa zaworów jest odpowiedzialna za wartości strumienia cieczy roboczej dostarczanej do odbiornika. Odbiornikiem tym może być na przykład siłownik hydrauliczny. Do zaworów sterujących natężeniem przepływu należą zawory dławiące, regulatory przepływu, a także dzielniki przepływu, z pomocą których można optymalizować układy hydrauliczne.

 

Funkcja dzielników przepływu i ich działanie

Dzielniki przepływu są dostępne na rynku w wielu różnych parametrach. Wykorzystuje się je przede wszystkim w maszynach oraz instalacjach wymagających podziału strumienia dla funkcjonowania dwóch niezależnych układów. Dzielniki te służą do regulacji przepływu cieczy roboczej, a także utrzymania stałego natężenia przepływu, również w przypadku zmian ciśnienia. Stosowane są także do łączenia dwóch strumieni w jeden.

Wyposażone są one w pokrętło, które ma za zadanie regulację przepływu oleju hydraulicznego lub innej cieczy roboczej. Dzielniki przepływu – jak sama nazwa mówi - dzielą główny strumień cieczy na dwa takie same strumienie, które mogą zasilić dwa oddzielne układy hydrauliczne. Warto zauważyć, że nadmiar cieczy roboczej w jednym zbiorniku powoduje jej przekierowanie do drugiego odbiornika. Można także nastawić przepływ przez główny odbiornik za pomocą dźwigni, która nadmiar cieczy odprowadzi na drugi odbiornik.