Przemysłowe znaczenie pomp hydraulicznych

Pompa hydrauliczna

Zawrotny rozwój przemysłu, zwłaszcza w drugiej połowie XX stulecia, nie dokonałby się, a już na pewno nie w takiej skali, gdyby nie zastosowanie i rozpowszechnienie hydrauliki siłowej. Transformacja energii leży u podstaw każdej wykonywanej pracy. W układzie hydraulicznym zaś, odpowiadają za nią pompy hydrauliczne. Ich zadaniem bowiem jest przemiana energii mechanicznej, dostarczanej przez silnik napędowy, w energię hydrauliczną. Wytwarzana jest ona poprzez ciecz roboczą, np. olej hydrauliczny. Tego typu urządzenia stosowane są między innymi w przemyśle:

  • spożywczym,

  • chemicznym,

  • papierniczym,

  • farmaceutycznym,

  • mleczarskim

  • rolniczym i komunalnym

Energia hydrauliczna jest niezbędna, aby maszyny służące do produkcji przemysłowej działały poprawnie. Sprawdźmy zatem, jakie rodzaje pomp hydraulicznych wyróżniamy oraz czym się one charakteryzują.

 

Jak zbudowane są pompy zębate?

Niezwykle popularne w przemyśle, oferowane przez nas pompy hydrauliczne zębate są zbudowane z dwóch jednakowych kół zębatych, które zostały ciasno osadzone w ich korpusie. Obracając się, zbierają ciecz z komory ssawnej i tłoczą ją do przestrzeni międzyzębnych, a następnie transportują do komory tłocznej. Zaletą tego typu pomp jest stała wydajność pulsacyjna i prosta konstrukcja. Ich sprawność zależy m.in. od temperatury cieczy; im wyższa jest jej temperatura, tym mniejsza lepkość.

 

Czym charakteryzują się pompy wielotłoczkowe?

Kolejnym rodzajem pomp hydraulicznych są pompy wielotłoczkowe, składające się z kilku lub kilkunastu tłoczków, umieszczonych w jednym korpusie. Tłoczki są umieszczone na pochylonej tarczy lub na pierścieniu. W tego typu urządzeniach ciecz jest zasysana i tłoczona dzięki obrotowemu ruchowi pierścienia lub tarczy, który wymusza z kolei ruch posuwisto-zwrotny tłoczków.

 

Jak działają pompy łopatkowe?

Urządzeniami o najbardziej delikatnej konstrukcji są pompy łopatkowe, mogące pełnić funkcję pomp próżniowych, do cieczy, sprężarek powietrza. Stosowane są przede wszystkim do pompowania gazów oraz czystych i samosmarujących cieczy.

 

Kilka słów o pompach śrubowych

Pompy śrubowe są pompami wyporowymi, w których transport cieczy zostaje wymuszony poprzez obracanie się ślimakowej śruby. W ten sposób ciecz, zamknięta pomiędzy ślimakiem a korpusem, zostaje przeniesiona od strony ssawnej do strony tłocznej pompy.