POWIADOMIENIE o nowych korpusach rozdzielaczy Z80

Rozdzielacze

Szanowni Klienci, informujemy, że 80-litrowa grupa rozdzielaczy zostanie zmodernizowana z P80 na Z80.
Ma to na celu poprawę jej parametrów roboczych. Nowe korpusy rozdzielaczy będą miały na spodzie
oznaczenie Z80 zamiast starego P80.

Wymiana korpusów P80 na Z80 - PL.pdf