Klasyfikacja dzielników strumienia hydraulicznego

Dzielnik strumienia hydraulicznego

Hydrauliczne dzielniki przepływu są używane do podziału pojedynczego źródła płynu hydraulicznego na co najmniej dwa strumienie o równym ciśnieniu i przepływie. Są one powszechnie stosowane w zastosowaniach przemysłowych, takich jak budownictwo, produkcja i rolnictwo, jak również w budynkach komercyjnych i mieszkalnych. Dzielniki hydrauliczne mogą być klasyfikowane według ich konstrukcji, funkcji i zastosowania.

 

Przegląd hydraulicznych dzielników przepływu

Głównymi elementami hydraulicznego dzielnika przepływu są: obudowa, zawór, szpula i uszczelki. Obudowa jest zwykle wykonana z metalu lub tworzywa sztucznego i zawiera zawór, szpulę i uszczelki. Zawór jest odpowiedzialny za kontrolę ciśnienia i natężenia przepływu płynu hydraulicznego. Szpula jest elementem cylindrycznym, który dzieli napływający płyn na co najmniej dwa strumienie. Uszczelki zapobiegają wyciekowi płynu hydraulicznego z rozdzielacza.

 

Rodzaje hydraulicznych dzielników przepływu

Istnieje kilka rodzajów hydraulicznych dzielników przepływu dostępnych obecnie na rynku. Są to dzielniki jednostopniowe, dwustopniowe, trzystopniowe i wielostopniowe. Dzielniki jednostopniowe są przeznaczone do podziału jednego źródła cieczy hydraulicznej na dwa strumienie o jednakowym ciśnieniu i przepływie. Dzielniki dwustopniowe dzielą jedno źródło cieczy hydraulicznej na trzy strumienie o jednakowym ciśnieniu i przepływie. Dzielniki trójstopniowe dzielą jedno źródło oleju hydraulicznego na cztery strumienie o jednakowym ciśnieniu i przepływie. Dzielniki wielostopniowe mogą być stosowane do podziału jednego źródła cieczy hydraulicznej na pięć lub więcej strumieni o jednakowym ciśnieniu i przepływie.

 

Zalety i wady różnych typów rozdzielaczy przepływu

Jednostopniowe dzielniki mają tę zaletę, że są proste w konstrukcji, ale mogą nie być odpowiednie do zastosowań wymagających wyższych ciśnień lub przepływów. Dużą elastyczność w zakresie ciśnienia i przepływu oferują dzielniki dwustopniowe, jednak mogą wymagać dodatkowych elementów, takich jak zawory zwrotne, aby zapewnić prawidłowe działanie. Dzielniki trójstopniowe i wielostopniowe oferują jeszcze większą elastyczność w zakresie ciśnienia i natężenia przepływu.