Jak powinno być wyposażone stanowisko do frezowania?

Frezarka

Frezowanie polega na obróbce powierzchni płaskich, wykonywaniu żłobień i elementów dekoracyjnych oraz kształtowaniu rowków. Z pomocą frezarki do metalu można stworzyć gwinty, koła zębate, wrzeciona czy komponenty maszyn przemysłowych. Obrabiarki te znajdują zastosowanie w różnych zakładach produkcyjnych. Używa się ich do produkcji jednostkowej i seryjnej. Pozwalają także na precyzyjną pracę z detalami.

Frezarki do obróbki metalu zostały wyposażone w ergonomiczny pulpit sterowniczy, a dzięki osłoniętej przestrzeni roboczej zapewniają bezpieczeństwo użytkownikom. Dowiedz się, jakie są podstawowe wymagania dotyczące stanowisk do obróbki metalu.

 

Ogólne zasady BHP dotyczące użytkowania frezarek do metalu

Wykonywanie czynności związanych z obsługą maszyn w procesie obróbki metali wymaga zachowywania szczególnych zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, regulowanych stosownymi aktami prawnymi. Do czynników niebezpiecznych przy obsłudze frezarek do metalu należą przede wszystkim czynniki mechaniczne, m.in.:

  • elementy ruchome maszyn, np. obracające się głowice frezarskie,
  • miejsca zbiegania się obracających elementów, np. koła zębate,
  • przemieszczające się elementy i ruchome stoły frezarek,
  • ostre i wystające elementy konstrukcyjne frezarek,
  • wyrzut obrabianych elementów lub narzędzi podczas procesu obróbki metali.

Do pracy na frezarce może być dopuszczony jedynie pracownik mający odpowiednie umiejętności. Obrabiany przedmiot należy dokładnie zamocować na odpowiednim uchwycie lub imadle, a podczas naprawy, konserwacji i czyszczenia frezarka musi być odłączona od zasilania. Pracownik obsługujący obrabiarkę powinien być ubrany w odzież roboczą, ściśle przylegającą do ciała oraz mieć nakrytą głowę i obuwie robocze. Podczas frezowania konieczne jest zastosowanie odpowiednich środków ochrony osobistej, np. okularów, masek czy ochronników słuchu.

 

Wymagania dotyczące pomieszczeń i stanowisk pracy do obróbki metali

Obrabiarki do metalu muszą być wyposażone w odpowiednie osłony chroniące przed odpryskującymi wiórami. Osłony takie powinny mieć blokady uniemożliwiające ich przypadkowe otwarcie. Instalacje i urządzenia elektryczne nie mogą narażać pracowników na porażenie prądem elektrycznym, a stanowisko do frezowania musi zapewniać swobodę ruchu i mieć powierzchnię dostosowaną do zasad ergonomii. Po wykonaniu powierzonych zadań stanowisko pracy powinno być za każdym razem dokładnie posprzątane.

Wielkość pomieszczeń, liczba i usytuowanie stanowisk powinny być zgodne z przepisami prawa w zakresie wymagań budowlanych, bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz sanitarno-epidemiologicznej. Na każdego z pracowników jednocześnie zatrudnionych w pomieszczeniach stałej pracy powinno przypadać co najmniej 13 m3 wolnej objętości pomieszczenia, a także co najmniej 2 m2 wolnej powierzchni podłogi. Stanowiska pracy położone na różnych poziomach powinny być wyposażone w bezpieczne dojścia stałymi schodami lub pochylniami. Przy czym, nawierzchnie schodów nie mogą być śliskie.

Oświetlenie powinno zapewniać widoczność pozwalającą na bezpieczne wykonywanie pracy. Najlepiej, jakby pomieszczania były wyposażone w otwory okienne lub dachowe, które umożliwią bezpośredni dopływ światła. Niezależnie od oświetlenia dziennego, w pomieszczeniach pracy należy zapewnić oświetlenie elektryczne o parametrach zgodnych z Polską Normą PN-EN 12464-1:2004. Światło i oświetlenie. Minimalne natężenie oświetlenia elektrycznego powinno wynosić:

  • przy obróbce skrawaniem zgrubną i średnią - 300 lx oraz precyzyjną - 500 lx,
  • przy obróbce skrawaniem materiałów o grubości powyżej 5 mm – 200 lx.