Jak działają odczyty cyfrowe do tokarek i frezarek?

Tokarka

Odczyty cyfrowe do tokarek, frezarek i innych obrabiarek metalu to bardzo przydatne urządzenia w codziennej pracy zakładów produkcyjnych i przemysłowych. Służą one do bieżącej kontroli przesuwów narzędzia oraz obrabianego produktu, a specjalny czytnik urządzenia przekazuje szybkość przesuwów w formie wartości liczbowych. Za pośrednictwem interfejsu odczyt cyfrowy informuje operatora maszyny o aktualnym położeniu narzędzia względem określonego punktu odniesienia. Co ciekawe, wartości liczbowe można samodzielnie wprowadzać do urządzenia, a pamięć wewnętrzna pozwala na przechowywanie ważnych danych. 

Odczyty cyfrowe do obrabiarek metalu to przyrządy pomiarowe, które są niezwykle precyzyjne – mają bardzo wysoki poziom dokładności – nawet do 0,001 milimetra. Są one zbudowane z wyświetlacza, klawiatury membranowej, obudowy oraz pamięci wewnętrznej. Mają na celu polepszenie jakości pracy i wydajności, co przekłada się na zwiększenie zysków przedsiębiorstwa. Sprawnie współpracują z liniałami pomiarowymi optycznymi oraz magnetycznymi. Z uwagi na to, że zapewniają dokładną kontrolę wielkości przesuwów narzędzia i przedmiotu, pozwalają na zachowanie dużej precyzji obróbki metalu.

 

Zasada działania odczytów cyfrowych do obrabiarek metalu

Odczyty do obrabiarek metalu umożliwiają dokładne wyznaczenie środka, podwojenie wartości przy podanych średnicach, a także obliczenie stożka. Mają one także wszystkie funkcje tradycyjnego kalkulatora. Zapamiętują także ostatnie wartości liczbowe, które mogłyby zostać utracone w wyniku wyłączenia urządzenia. Przydatną funkcją przyrządu jest również zerowanie dla każdej z osi.

Odczyty cyfrowe do tokarek i frezarek działają w czterech osiach pomiarowych – od 1 do 4 osi, w zależności od wersji:

  • jednoosiowe – wersja dla wiertarek
  • dwuosiowe (X, Y) – wersja dla tokarek
  • trzyosiowe (X, Y, Z) – wersja dla tokarek i frezarek.

 

Wieloosiowe odczyty działają we współpracy z liniałami pomiarowymi magnetycznymi lub optycznymi i bardzo ułatwiają pracę w zakładach produkcyjnych. Odczyty cyfrowe do tokarek i frezarek mogą pracować w jednym z dwóch trybów, tj. absolutnym (ABS) oraz przyrostowym (INC). Pierwszy z nich umożliwia samodzielne wybranie punktu zerowego, w jakim urządzenie ma działać. Oznacza to, że pracownik może być na przykład punktem referencyjnym liniałów pomiarowych. Natomiast w trybie przyrostowym odczyt pracuje na podstawie alternatywnych współrzędnych bez żadnych zmian w ustalonym wcześniej punkcie zerowym. Odczyty cyfrowe są tak wykonane, że nawet jeśli pracujemy w trybie przyrostowym, dane z trybu absolutnego zostają zachowane.