Jak dobrać tokarkę uniwersalną?

Tokarka

Tokarki to poręczne urządzenia do skrawania różnego rodzaju materiałów. Mogą służyć do wytaczania detali o nietypowych kształtach, czyli na przykład walców, stożków lub kul. W zależności od stosowanych narzędzi tokarki mogą także wykańczać powierzchnie wewnętrzne obrabianych na nich przedmiotów. Tokarki uniwersalne to inaczej klasyczne tokarki kłowe. Są najbardziej wszechstronne ze wszystkich odmian tych maszyn. Co brać pod uwagę podczas wyboru narzędzia?

 

Sprawdź prędkość obrotową tokarki

Prędkość skrawania, inaczej prędkość obrotowa, to stosunek drogi do czasu, w którym krawędź skrawającego narzędzia w tokarce przesuwa się względem powierzchni obrabianego przedmiotu, w kierunku głównego ruchu roboczego. Aby ją obliczyć, należy podzielić średnicę przedmiotu obrabianego w metrach przez prędkość obrotów przedmiotu obrabianego w minutach. Zwiększenie prędkości przyspieszy pracę, jednak może wpłynąć negatywnie na trwałość narzędzi, dlatego warto ją regulować.

 

Jaka jest głębokość skrawania?

Kolejnym parametrem, który powinno się brać pod uwagę podczas wyboru tokarki uniwersalnej jest głębokość skrawania, czyli to, jak grubą warstwę materiału usuwa urządzenie podczas pojedynczego przejścia narzędzia skrawającego. Im większa głębokość, tym szybciej działa urządzenie. Z drugiej strony, im mniejsza głębokość, tym większa precyzja cięcia, a co za tym idzie, mniejsze straty.

 

Sprawdź posuw tokarki uniwersalnej

Podczas dobierania jednej z oferowanych przez nas tokarek uniwersalnych nie zapomnij sprawdzić jej posuwu, czyli zmiany położenia noża w czasie jednego obrotu obrabianego przedmiotu. Wyraża się go w mm na obroty i oznacza literą P. Jeśli ruch noża tokarskiego odbywa się w kierunku równoległym do prowadnic łoża tokarki, mamy do czynienia z posuwem wzdłużnym, jeśli prostopadle, z posuwem poprzecznym.

 

Zweryfikuj siłę skrawania urządzenia

Ostatnim parametrem, na który powinieneś zwrócić uwagę podczas wyboru tokarki, jest jej siła skrawania, czyli siła, z jaką ostrze oddziałuje na skrawaną powierzchnię. Określa się ją literą „F”. Składają się na nią trzy siły prostopadłe:

  • siła obwodowa lub styczna,
  • siła posuwowa lub poosiowa,
  • siła odporowa lub pionowa.

Ten parametr właśnie determinuje, jakie materiały można obrabiać na tokarce.